la mirada interna

PARTICIPACIÓ

Els projectes s’organitzen de manera que totes les persones implicades puguin expressar la seva opinió. Això no vol dir que totes les persones ho decideixen tot – no seria eficient ni sostenible! – sinó que l’entitat crea espais de debat i presa de decisions i mecanismes per a que tothom tingui la informació necessària i es senti còmode per dir el que pensa.

FORMACIÓ I CREIXEMENT PERSONAL

Els projectes tenen en compte les motivacions professionals de les persones que en formen part i vetllen perquè aquestes puguin desenvolupar-se en àmbits temàtics concrets. Des de l’economia social i solidària es promou també la formació en processos interns assemblearis i la promoció del cooperativisme.

CURA DE L’EQUIP

El projecte té en compte les necessitats personals de cada una de les persones implicades (com se sent amb la seva feina? com va la seva vida fora del projecte?). Es vetlla per la cohesió de grup i es creen espais d’intercanvi personal, de sinceritat i provenció de conflictes.

TRANSPARÈNCIA

Es promou un fàcil accés a la informació, tant quantitativa (pressupostos, el perquè d’una despesa concreta,…) com qualitativa (el perquè d’una decisió concreta). Aquesta transparència és a nivell intern (dins l’equip de treball) i també extern (amb les treballadores i altres projectes amb els que treballem). Crear uns bons canals de comunicació periòdics facilita l’exercici de transparència.

EQUITAT

Promoure i treballar per la igualtat dins el projecte, tenint en compte les diferències de les persones que en formen part. Treballar l’equitat vol dir incorporar eines i perspectives feministes, antiracistes i altres que ajudin a combatre les desigualtats.

MITES DE L’EMPRENEDORIA #2:

L’autoocupació és la manera més ràpida de guanyar diners